Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA REZISTENȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DE FOTBAL PE TEREN REDUS LA JUNIORII DE 16-18 ANI / DEVELOPING SPEED ENDURANCE THROUGH THE USE OF SMALL-SIDED FOOTBALL GAMES TO 16-18-YEAR-OLD JUNIORS.

Autori:  SÎRBU MARIUS, HANȚIU IACOB.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.66(1).03


Published Online: 2021-03-20
Published Print: 2021-03-30
pp. 25-34

VIEW PDF

FULL PDF

REZUMAT.
Dezvoltarea rezistenței în regim de viteză prin utilizarea jocurilor de fotbal pe teren redus la juniorii de 16-18 ani. Introducere. Antrenamentele cu jocuri pe teren redus s-au dovedit a fi eficiente în pregătirea fotbaliștilor. Obiectiv. Scopul acestui studiu a fost de a analiza efectul participării unor copii de 16-18 ani la un program de jocuri de fotbal pe teren redus asupra rezistenței în regim de viteză (RRV). Metode. Subiecții acestui studiu au fost 34 de sportivi de 16-18 ani împărțiți în două grupe egale: grupa experiment (GE) și grupa control (GC). Ambele grupe au participat la 18 antrenamente, timp de 6 săptămâni – GE la un program de antrenamente cu conținut de joc pe teren redus; GC la un program de pregătire structurat pe metode clasice. S-au folosit următoarele echipamente: Hossand Gt.a – pentru a măsura FCmax – și sistemul WittyGate Microgate2. Subiecții au efectuat testele YYIRTL1 și testul de teren 7x34,2. Datele colectate au fost prelucrate cu programul SPSS, varianta 23. Rezultate. La testul de teren 7x34,2 nu au fost diferențe semnificative la testarea inițială (TI) la cele două grupe, dar la testarea finală (TF) diferențele au fost semnificative. Diferența dintre mediile scorurilor celui mai bun timp (BT) la cele două grupe a fost semnificativă la TF (Mann-Whitney U = 39,5, N1 = 17, N2 = 17, two tailed p = 0,000) și pentru mediile indicelui de oboseală (FI, U = 66,5, N1 = 17, N2 = 17, two tailed p=0,007). Concluzii. Studiul efectuat a scos în evidență că prin aplicarea unui program periodizat de 6 săptămâni, în care s-au utilizat jocuri de fotbal pe teren redus, s-a dezvoltat rezistența în regim de viteză.
Cuvinte cheie: jocuri pe teren redus, rezistența în regim de viteză, fotbal, juniori 16-18 ani
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă