Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2019  
         
  Articol:   ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII FUNCȚIONALE A STUDENȚILOR PRIN INTRODUCEREA GIMNASTICII AEROBICE ÎN LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ, ÎN PARTEA DE ÎNCĂLZIRE / IMPROVING STUDENTS’ FUNCTIONAL CAPACITY BY INTRODUCING AEROBICS IN THE WARM UP PART OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS.

Autori:  CIULEA LAURA EDIT, SZABÓ-CSIFÓ BARNA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.64(1).04
Published Online: 2019-03-30
Published Print: 2019-03-30
pp. 45-53

VIEW PDF

FULL PDF

Îmbunătățirea capacității funcționale a studenților prin introducerea gimnasticii aerobice în lecțiile de educație fizică, în partea de încălzire. Introducere. importanța acestui studiu constă în conceperea și introducerea unui program de exerciții specifice gimnasticii aerobice, în cadrul orelor de educație fizică, în vederea pregătirii organismului pentru efort, care vor influența pozitiv dezvoltarea capacității funcționale a studenților. Gimnastica aerobică reprezintă un mod atractiv și eficient de pregătire a organismului pentru efort, de aceea considerăm oportună introducerea acesteia în cadrul lecțiilor de educație fizică, ca și mijloc de încălzire a studenților. Practicarea sistematică a gimnasticii aerobice are efecte complexe și de lungă durată: se produce tonifierea musculaturii, se îmbunătățește activitatea sistemului cardio-vascular și a celui respirator. Datorită intensității efortului și a faptului că întregul corp este angrenat în efort, beneficiile percepute în urma practicării gimnasticii aerobice vizează îmbunătățirea capacității funcționale cu efect asupra armoniei corporale prin reducerea stratului de țesut adipos și tonifiere musculară. Metodă. Studenților din cadrul grupei experiment li s-au introdus programe variate de gimnastică aerobică în partea de încălzire, iar studenții grupei experiment au lucrat cu mijloacele clasice de încălzire. În vederea determinării nivelului de dezvoltare a capacității funcționale a studentelor a fost aplicat testul Ruffier și măsurarea capacității vitale. Rezultate. În urma introducerii programelor de gimnastică aerobică, în partea de încălzire din cadrul lecțiilor de educație fizică, în cadrul grupei experiment, s-a constatat îmbunătățirea capacității de efort a sportivelor din această grupă. Diferența dintre mediile aritmetice dintre cele două testări, inițiale și finale, este de 4,11 la grupa experiment, rezultată din valoarea mediei la testarea inițială: 4,35 și valoarea mediei de la testarea finală: 0,23. Concluzii. Rezultatele cercetării relevă eficacitatea programelor variate de gimnastică aerobică elaborate și implementate în vederea îmbunătățirii capacității funcționale a studentelor din grupa experiment.

Cuvinte-cheie: gimnastică aerobică, capacitate funcțională, studenți, îmbunătățire.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă