Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2018  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA REZISTENȚEI PRIN MIJLOACE ȘI METODE SPECIFICE FOTBALULUI VS DEZVOLTAREA REZISTENȚEI PRIN MIJLOACE ŞI METODE SPECIFICE ATLETIS¬MU¬LUI ÎN ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ LA LICEU / DEVELOPING RESISTANCE THROUGH MEANS AND METHODS SPECIFIC FOR THE FOOTBALL PLAY vs DEVELOPING RESISTANCE THROUGH MEANS AND METHODS SPECIFIC FOR ATHLETICS DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN HIGHSCHOOL.

Autori:  BĂDOI ALEXANDRU RADU, MONEA GHEORGHE.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.63(1).06

Published Online: 2018-03-30
Published Print: 2018-03-30
pp. 57-68


VIEW PDF: DEVELOPING RESISTANCE THROUGH MEANS AND METHODS SPECIFIC FOR THE FOOTBALL PLAY …REZUMAT. Dezvoltarea rezistenței prin mijloace și metode specifice fotbalului VS dezvoltarea rezistenței prin mijloace și metode specifice atletismului în orele de educație fizică la liceu. Scop. Optimizarea dezvoltării capacității vitale prin mijloace și metode specifice jocului de fotbal. Verificarea experimentală a eficienței mijloacelor și metodelor fotbalistice în optimizarea capacității vitale; Dezvoltarea rezistenței generale și a rezistenței specifice jocului de fotbal; Dezvoltarea capacității de mișcare generală și specifică jocului de fotbal. Se presupune că implementarea sistematică și corectă în lecțiile de educație fizică și sportive a unui sistem de mijloace și metode fotbalistice poate dezvolta mai mult nivelul capacității vitale a elevilor liceeni, decât folosind mijloace tradiționale specifice atletismului. Experimentul s-a desfășurat pe nivel de studiu cu 681 subiecți din 28 de clase cumulate din patru licee. Au fost alcătuite randomizat patru eșantioane experimentale și patru de referință. Eșantioanele experimentale au lucrat în lecții cu mijloace specifice jocului de fotbal timp de un an școlar, iar cele de referință cu mijloace tradiționale specifice atletismului. Subiecții tuturor eșantioanelor au fost evaluați predictiv și sumativ la proba funcțională capacitate vitală. Urmare a implementării mijloacelor și metodelor fotbalistice subiecții eșantioanelor experimentale au obținut rezultate mai bune la evaluarea sumativă, comparativ cu subiecții eșantioanelor de referință. Dife¬rența a fost semnificativă la pragul p<0,05, deci ipoteza de nul se infirmă și se acceptă ipoteza formulată. Experimentul, prin calcule statistico-matematice, confirmă impactul major al folosirii mijloacelor și metodelor fotbalistice în optimizarea capacității vitale a elevilor liceeni, comparativ cu varianta folosirii mijloacelor tradiționale din atletism.

Cuvinte cheie: optimizare, impact, capacitate vitală, mijloace și metode fotbalistice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă