Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNDEMÂNĂRII LA ELEVII DE CLASA A VI-A / STUDY ON IMPROVING THE QUALITY OF DRIVING SKILL BY SIXTH GRADE STUDENTS.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbeag.62(1).07

Published Online: 2017-03-01
Published Print: 2017-03-15

VIEW PDF: STUDY ON IMPROVING THE QUALITY OF DRIVING SKILL BY SIXTH GRADE STUDENTS

Studiu privind îmbunătățirea îndemânării la elevii de clasa a VI-a. Îndemânarea este o calitate motrică complexă, având profunde interferențe atât cu celelalte calități motrice, cât și cu priceperile și deprinderile motrice. Orice acțiune motrică voluntară, indiferent de gradul de dificultate, pentru a putea fi efectuată necesită un anumit nivel de îndemânare și o anumită coordonare la nivelul scoarței cerebrale. Tema abordată este de actualitate fiind obiect de studiu pentru mulți specialiști ai domeniului datorită importanței ei în obținerea performanțelor la orice nivel. Plecând de la premisa că activitatea sportivă devine componentă a activității cotidiene, baza însușirii practicării exercițiului fizic se află în cadru organizat. În procesul instructiv-educativ lecția de educație fizică solicită permanent gândirea creatoare a elevilor, în așa fel încât să le formeze acestora capacitatea de a opera cu acțiunile motrice însușite și de a aplica acte motrice potrivite în anumite situații concrete. Învățarea și aplicarea deprinderilor și priceperilor motrice în practică lărgește orizontul cunoașterii al elevilor din punct de vedere motric. Elevii devin mai îndemânatici, mai agili și mai rezistenți în rezolvarea cu ușurință a dificultăților ce apar în activitatea practică. Educarea calităților motrice de bază în general și a îndemânării în special vizează nu atât realizarea unor sarcini școlare imediate, cât mai ales utilizarea lor în diversitatea activităților ulterioare.

Cuvinte cheie: dezvoltare, gimnaziu, îndemânare
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă