Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   STUDIU CORELATIV DINTRE FAIR-PLAY-UL MANIFESTAT ÎN COMPETIŢII ŞI CONDUITA SPORTIVILOR / CORRELATIVE STUDY BETWEEN THE FAIR PLAY DISPLAYED IN COMPETITIONS AND THE ATHLETES’ BEHAVIOUR.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbeag.62(1).05

Published Online: 2017-03-01
Published Print: 2017-03-15

VIEW PDF: CORRELATIVE STUDY BETWEEN THE FAIR PLAY DISPLAYED IN COMPETITIONS AND THE ATHLETES’ BEHAVIOUR

Studiu corelativ dintre fair-play-ul manifestat în competiţii şi conduita sportivilor. Introducere. Fair-play-ul reprezintă un cumul de calităţi morale şi atitudini manifestate, în vederea desfăşurării activităţilor sportive într-un climat favorabil performanţelor sportive, competiţiei, suporterilor şi sportivilor. Sportul, în funcţie de finalitatea sa, reprezintă capacitatea sportivilor de a câștiga în mod cinstit, respectând adversarii, coechipierii, suporterii, etc. Educaţia în spiritul fair-play-ului se face de antrenor în colaborare cu sportivul, având la bază un fundament al cunoștințelor şi valorilor morale din familie şi din şcoală. Sportivii care deţin un nivel adecvat al fair-play-ului şi îl manifestă în competiţii şi antrenamente, determină o conduită adecvată şi o integrare socială mai bună şi mai facilă pentru acesta, plecând de la considerentul că „oamenii binecrescuți” sunt mult mai ușor de acceptat decât cei care se află la polul opus, din punct de vedere al conduitei în acest caz. Obiectivului investigaţiei noastre constă în identificarea corelaţiilor dintre fair-play în competiţii şi fair-play-ul manifestat în societate. Metodele de cercetare utilizate in cadrul studiului au fost metoda studiului bibliografic, metoda observației, metoda anchetei în cadrul căreia am aplicat chestionarul pentru fair-play şi metoda de analiza şi interpretare a rezultatelor (SPSS). Rezultate şi discuţii. În urma rezultatelor s-a demonstrat că sportivii care manifestă o conduită fair-play în competiţii, manifestă o conduită adecvată, respectând normele şi valorile morale impuse de societate. Concluzii. Studiul confirma că la baza unei conduite fair-play, sta o bună fundamentare a dimensiunii morale care trebuie să fie controlată şi învăţată (după caz) în antrenamente, competiţii şi în relaţiile sociale dinafara stadioanelor şi a sălilor de sport. Astfel, sportivul va reprezenta un model pentru tineri, pentru viitorii sportivi şi se va integra cu uşurinţă în societate, atât pe parcursul practicării sportului cât, mai ales după încheierea carierei sportive și integrare în diverse domenii de activitate.

Cuvinte cheie: Sport – fair-play – competiţie - conduită morală - integrare socială
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă