Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   INFLUENŢA EXPUNERII ACUTE LA HIPOXIE HIPOBARĂ, OZON ŞI ADMINISTRĂRII DE LICOPIN ASUPRA BALANŢEI TISULARE OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI ÎN EFORT FIZIC STUDIAT ÎN CREIER / INFLUENCE OF ACUTE HYPOBARIC HYPOXIA, OZONE EXPOSURE AND LYCOPENE ADMINISTRATION ON THE TISSUE OXIDANT/ANTIOXIDANT BALANCE IN PHYSICAL EXERCISE STUDIED IN THE BRAIN.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: INFLUENCE OF ACUTE HYPOBARIC HYPOXIA, OZONE EXPOSURE AND LYCOPENE ADMINISTRATION ON THE TISSUE OXIDANT/ANTIOXIDANT BALANCE IN PHYSICAL EXERCISE STUDIED IN THE BRAIN

Premize. Efectele antioxidante ale Licopinului, evidenţiate in vitro şi in vivo în condiţii patologice, ne-au determinat să studiem pe un model experimental de stres complex combinat (expunere la hipoxie hipobară moderată, ozon şi efort fizic), modificările acute ale balanţei oxidanţi/ antioxidanţi (O/AO) la nivel tisular, după suplimentare cu Licopin. Obiective: S-a studiat influenţa postexpunerii acute la hipoxie hipobară, ozon şi suplimentării cu Licopin asupra homeostaziei redox tisulare postefort la nivelul creierului. Materiale şi metode: Cercetările au fost efectuate pe 6 loturi de şobolani albi masculi rasa Wistar: Lotul I – control, sedentari în condiţii de normoxie; Lotul II – animale sedentare, expuse la stres combinat acut - hipoxie hipobară (corespunzător altitudinii 2500 m) şi O3; Lotul III - animale expuse la un stres acut combinat - hipoxie moderată şi O3 - urmat de efort, în condiţii de normoxie; Lotul IV - animale sedentare în condiţii de normoxie, cu administrare de Licopin; Lotul V – animale sedentare expuse la stres combinat acut - hipoxie hipobară şi O3 - urmat de administrare de Licopin; Lotul VI– animale expuse la un stres acut combinat - hipoxie moderată şi O3 - urmat de administrarea de Licopin şi efort zilnic, în condiţii de normoxie. Expunerea simulată s-a făcut la camera hipobarică timp de 3 zile, 20 de ore pe zi la 2500 m. Loturile III şi VI au fost antrenate zilnic timp de 3 zile în condiţii de normoxie, prin proba de înot. La loturile IV, V şi VI s-a administrat zilnic (preefort la lotul VI) Licopin în cantitate de 0,0375 mg/ kg corp, prin gavaj pe cale orală. În vederea determinării indicatorilor balanţei oxidanţi/ antioxidanţi (O/ AO) s-au recoltat probe din creier. În ziua a 3-a s-au determinat: malondialdehida (MDA), proteinele carbonilate (PC), capacitatea donor de hidrogen (DH) şi conţinutul de grupări sulfhidril totale (SH). Rezultate: Rezultatele noastre obţinute experimental pe animale antrenate la efort fizic timp de 3 zile supuse stresului acut combinat – hipoxie hipobară şi O3 – şi administrării de Licopin, pledează pentru efectele favorabile ale acestuia ca antioxidant la nivelul creierului în condiţii de repaus. Concluzii: Administrarea de Licopin la animale supuse unui stres acut combinat – hipoxie hipobară şi O3, urmat de efort – determină creşterea apărării AO pe seama DH în creier şi scăderea apărării AO pe seama grupărilor SH în creier, faţă de animale martor.

Cuvinte cheie: expunere acută, hipoxia hipobară, ozon, Licopin, balanţa oxidanţi/antioxidanţi, efort fizic, creier.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă