Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL ACTI-VITĂŢILOR LUDICE LA COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE / THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTORSKILLS THROUGH PLAYFUL ACTIVITIES IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.

Autori:  MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTORSKILLS THROUGH PLAYFUL ACTIVITIES IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Introducere. O caracteristică de bază a persoanelor cu cerinţe educative speciale, este apariţia unor stări de instabilitate, marginalizare, dezechilibru emoţional, sau în situaţii mai grave, ruperea totală a relaţiei individ-societate. Obiective. Identificarea şi selectarea unor jocuri de mişcare; aplicarea jocurilor de mişcare în vederea dezvoltării şi perfecţionării deprinderilor motrice de bază; evaluarea implicării elevilor în jocurile de mişcare propuse. Material şi metode. Cercetarea a fost realizată pe un grup de 4 elevi cu cerinţe educative speciale, elevi ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-Napoca şi s-a desfăşurat în perioada octombrie 2012 - iunie 2013. Metodele folosite au fost: observaţia, interviul, analiza documentelor şi studiul de caz. În urma consultării unor culegeri şi lucrări de specialitate, s-au identificat şi selectat un număr de 12 jocuri de mişcare, acestea constituind materialul care a stat la baza prezentei lucrări. Rezultate. Fiecare elev din cei patru, au evoluat diferit, deoarece fiecare dintre aceştia au un ritm propriu de dezvoltare. Concluzii. Am constat următoarele: îmbunătăţirea poziţiilor şi a mişcărilor fundamentale ale corpului şi ale diferitelor segmente ale corpului la subiecţi; organizarea mişcărilor în acţiuni; formarea deprinderilor motrice, prin mânuirea obiectului de joc, prin echilibrul necesar execuţiei procedeelor tehnice şi a acţiunilor de joc.

Cuvinte cheie: cerinţe educative speciale, jocuri de mişcare, motricitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă