Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   PROFILUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN CLUJ-NAPOCA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: PROFILE OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER FROM PRE-UNIVERSITY EDUCATION IN CLUJ-NAPOCA

Profilul profesorului de educaţie fizică şi sport din învăţământul preuniversitar din Cluj-Napoca. A fi profesor – „profesie de bază într-o societate, nobilă prin natura sa, prin care persoanele care aleg să o practice își dedică viața educării noilor generații. Sunt persoane care interacționează zilnic cu copiii și care îi îndrumă pe parcursul vieții școlare apelând la cunoștințele dobândite în anii de studii dar și a celor de experiență atât la catedră cât și în viața personală”. Studiul de față face parte dintr-o cercetare mai amplă, pe care am demarat-o în vederea determinării nivelului calității vieții profesorilor de educație fizică și sport din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca. Am considerat imperativă conturarea unui profil al subiecților noștri în vederea finalizării demersului nostru inițial. În vederea obținerii profilului profesorului de educație fizică și sport din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca am împărțit datele obținute prin aplicarea chestionarului în cinci categorii: 1. date identitare; 2. educația respon¬denților; 3. familia, sănătatea și bunăstarea financiară a respondenților; 4. relațiile interumane și societatea; 5. profesia respondenților. Credem că acest profil a reușit să realizeze o familiarizare cu subiecții, pentru cei care au fost interesați de cercetarea pe care am desfășurat-o, pe de o parte și pe de altă parte de a face cunoscute atât avantajele cât și dezavantajele, într-un mod general, ale acestei meserii.

Cuvinte cheie: profil, profesori de educație fizică și sport, învățământ preuniversitar, Cluj-Napoca.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă