Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   CÂTEVA ARGUMENTE ÎN VEDEREA VALORIZĂRII DREPTULUI DE A PRACTICA SPORTUL CA DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI / ARGUMENTS FOR PROMOTING THE RIGHT TO PRACTICE SPORTS AS A FUNDAMENTAL RIGHT.

Autori:  VOICU ALEXANDRU VIRGIL.
 
       
         
  Rezumat:  

Câteva argumente în vederea valorizării dreptului de a practica sportul ca drept fundamental al omului. Studiul de faţă îşi propune să prezinte beneficiile sportului în societate, dar şi prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare, paralel cu legislaţia română izvorâtă din acquis-ul comunitar, în special din Cartea albă a sportului şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Într-un final, articolul pune în discuţie încurajarea practicării sportului şi educaţiei fizice ca şi un drept fundamental al omului, având în vedere, înainte de toate, articolul 1 din Carta Internaţională UNESCO privind educaţia fizică şi sportul.

Cuvinte cheie: sport, educaţie fizică, drepturi şi libertăţi fundamentale, drept natural

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă