Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA FORŢELOR ŞI VITEZA ÎN FUNCŢIE DE PROGRAMUL PLANULUI ANUAL DE INSTRUIRE A UNEI ECHIPE DE PERFORMANŢĂ - RUGBY.

Autori:  CHIHAIA OCTAVIAN, POP SERGIU.
 
       
         
  Rezumat:  

Pentru a face faţă rugby-ului modern actual este necesară o forţă generală şi specifică la cel mai înalt nivel precum şi dezvoltarea vitezei sub toate formele ei de manifestare. Valorile din reprezentarea grafică a volumului efortului în cadrul periodizării, a antrenamentului de forţă indica ca la sfârşitul perioadei pregătitoare s-a ajuns la un volum mijlociu invers proporţional cu creşterea intensităţii în aceeaşi perioadă intensitatea în această perioadă având valori maxime cu mici variaţii. Exerciţiile de forţă, în perioada pregătitoare, pornesc de la un grad unic de complexitate a exerciţiilor, urmând gradul de complexitate la sfârşitul perioadei pregătitoare având valori mari în perioada competiţională de pregătire linia complexităţii creşte treptat ajungând la valori maxime în perioada competiţională când se folosesc mijloace de dezvoltare a forţei specifice rugby-ului scăzând în perioada de tranziţie când după câteva zile de odihnă pasivă se începe cu exerciţii de dezvoltare a forţei generale compensatorii dezvoltarea muşchilor agonişti şi stabilizatori. În perioada de tranziţie volumul creşte de la mic spre mijlociu pentru ca în perioadele pregătitoare şi competiţională (retur), graficul să urmeze acelaşi traseu ca în prima perioadă a macrociclului. La începutul celor două perioade pregătitoare volumul creşte, latura aerobă şi rezistenţa anaerobă atingând valori maxime. Intensitatea aflată în relaţie de inversă proporţionalitate cu volumul creşte treptat în cele două perioade pregătitoare atingând valori maxime la sfârşitul perioadelor pregătitoare, menţinându-se la un nivel ridicat în cele două perioade competiţionale prezentând mici oscilaţii în funcţie de calendarul competiţional. Specificitatea dată de mijloacele şi exerciţiile specifice dezvoltării vitezei la jucătorii de rugby, creşte treptat în partea pregătitoare apropiindu-se de cerinţele modelului jocului de rugby.

Cuvinte cheie: rugby, volum, intensitate, specificitate, antrenament , periodizare.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă