Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   INFLUENŢA ADMINISTRĂRII DE FLAVONOIZI ASUPRA BALANŢEI OXIDANŢI /ANTIOXIDANŢI LA ANIMALE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Influenţa administrări de flavonoizi asupra balanţei oxidanţi /antioxidanţi la animale. Premize. Studiul efectelor flavonoizilor asupra capacitatii aerobe de efort au evidentiat efectul favorabil al acestora, atribuit actiunii ergotrope, antifatigante si antioxidative in vivo. Obiective. S-a studiat influenţa administrării de flavonoizi asupra balanţei oxidanti/antioxidanti (O/AO) la animale supuse efortului fizic de diferite intensităţi. Metode. Cercetarile au fost efectuate pe 6 loturi de sobolani (n=10 animale /lot) grupate astfel: 2 loturi martor sedentari (lot 1) si antrenat la efort (lot 2) si 4 loturi antrenate la efort 21 de zile si suplimentate cu flavonoizi, fara incarcare (lot 3), cu incarcare 5% (lot 4), cu incarcare 10% (lot 5) si cu incrcare 15% (lot 6), la care s-au determinat din ser indicatorii balantei O/AO (malondialdehida - MDA, proteinele carbonilate - PC, capacitatea de donor de hidrogen - DH si gruparile sufhidril totale– SH) in momentele T1-ziua 1 si T21-ziua 21. Efortul s-a efectuat prin proba de alegare pe banda de fuga. Rezultate. La animalele suplimentate cu flavonoizi şi supuse efortului fizic timp de 21 de zile se produc: scăderi semnificative ale MDA faţă de valorile iniţiale şi faţă de valorile tuturor celorlalte loturi supuse efortului fizic şi suplimentate cu flavonoizi; creşteri semnificative ale PC faţă de valorile iniţiale; scăderi semnificative ale DH faţă de valorile iniţiale; creşteri semnificative ale grupărilor SH faţă de valorile iniţiale. La animalele suplimentate cu flavonoizi şi supuse efortului fizic cu încărcare determină la 21 de zile se produc: scăderi semnificative ale MDA faţă de valorile iniţiale pentru loturile IV şi V; creşteri semnificative ale PC faţă de valorile iniţiale pentru loturile IV, V şi VI şi creşteri semnificative ale PC pentru lotul IV faţă de valorile tuturor celorlalte loturi supuse efortului fizic şi suplimentate cu flavonoizi; scăderi semnificative ale DH faţă de valorile iniţiale pentru lotul IV şi modificări nesemnificative ale DH între loturi la 21 zile; creşteri semnificative ale grupărilor SH faţă de valorile iniţiale şi faţă de valorile tuturor celorlalte loturi pentru loturile V şi VI. Concluzii. Flavonoizii au efecte AO in vivo determinând creşteri ale DH şi grupărilor SH la animalele sedentare şi creşteri ale grupărilor SH la animalele antrenate la efort de diferite intensităţi.

Cuvinte cheie: flavonoizi, efort fizic, stres oxidativ, antioxidanti.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă