Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   TENDINŢE VIITOARE PRIVIND PRACTICAREA ACTIVITĂŢILOR FIZICE DE CĂTRE ELEVII DE NIVEL LICEAL.

Autori:  PRODEA COSMIN, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.
 
       
         
  Rezumat:  

Tendinţe viitoare privind practicarea activităţilor fizice de către elevii de nivel liceal. Educaţia fizică şi sportul au reprezentat întotdeauna activităţi sociale cu un real caracter biologic, ambele contribuind la ameliorarea însuşirilor fizice ale omului şi prin aceasta, la creşterea calităţii şi duratei vieţii. Obiectivul principal al acestei cercetări se constituie în descoperirea dorinţelor, în rândul elevilor din ciclul liceal, cu privire la practicarea exerciţiilor fizice, în viitor. Un alt obiectiv al cercetării îl reprezintă analiza tendinţelor de practicare a activităţii fizice, bazându-ne pe opţiunile înregistrate de elevii din ciclul liceal. Prezentul studiu s-a aplicat pe un număr de 240 de elevi din clasele IX – XII de la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”, Sibiu, în perioada 2009-2010. Se poate aprecia, în baza studiului constatativ efectuat, că practicarea exerciţiilor fizice în viitor face parte din preocupările, dacă nu zilnice, măcar săptămânale, ale populaţiei aflată încă în situaţie de şcolarizare, acest gen de activitate fiind o continuare logică şi absolut necesară a activităţii de educaţie fizică. Concluzia generală este că dorinţa de practicare a exerciţiilor fizice este în relaţie de inversă proporţionalitate cu vârsta subiecţilor. Considerăm că se impune ca profesorul de educaţie fizică să pună un accent mai mare pe conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa practicării independente a exerciţiului fizic în timpul liber, în viitor.

Cuvinte cheie: tendinţe, practicare, activităţi fizice, elevi, nivel liceal, educaţie fizică, sport.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă