Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   COMUNICAREA ÎN CLUBURILE SPORTIVE.

Autori:  MOCA COSMIN MIHAI.
 
       
         
  Rezumat:  

Comunicarea în cluburile sportive. In prezenta lucrare voi încerca determinarea capacităţilor comunicaţionale printr-o cercetare pe teren care a vizat patru cluburi sportive din Cluj-Napoca iar ca instrument de investigaţie ştiinţifică am folosit chestionarul privind Competenţa Comunicativă Interpersonală-CCI. Conform interpretării rezultatului chestionarelor, primele patru componente ale capacităţilor comunicaţionale în cazul subiecţilor chestionaţi se află la parametri buni, în schimb deprinderile comunicaţionale şi capacitatea de transmitere a mesajului mai suportă îmbunătăţiri. In final, am expus unele modalităţi de optimizare a deprinderilor comunicaţionale precum şi unele metode de creştere a parametrilor de transmitere a mesajului.

Cuvinte cheie: Club sportiv, comunicare, informaţii, capacitate comunicaţională.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă