Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   RĂSPUNDEREA CIVILĂ ALE PROFESORILOR ŞI ANTRENORILOR PENTRU FAPTELE SPORTIVILOR MINORI, DIN PERSPECTIVA NOULUI COD CIVIL DIN ROMÂNIA.

Autori:  VOICU ALEXANDRU VIRGIL.
 
       
         
  Rezumat:  

În acest articol, autorii prezintă noutăţile aduse de Noul Cod Civil Român cu privire la răspunderea civilă delictuală a cadrului didactic şi a antrenorului, prin arătarea elementelor de specificitate ale acestei instituţii. Comparaţia, prin care aceste elemente vor fi relevate, este multilaterală, întrucât individualizarea se face, pe de o parte, faţă de soluţiile cuprinse în reglementările juridice străine din acest domeniu, pe de altă parte, faţă de răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, din dreptul comun. Pentru a realiza această analiză, autorul parcurge istoria instituţiei răspunderii cadrului didactic şi antrenor, pornind de la prima lege din acest domeniu - respectiv legea Aquiila -, ajungând la prevederile Noului Cod Civil Român.

Cuvinte cheie: cadru didactic, antrenor, răspundere civilă pentru fapta altuia, minor

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă