Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   AUTONOMIA ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ, MIJLOC IMPORTANT PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EFORT ANAEROB.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Autonomia în lecţia de educaţie fizică şi sportivă, mijloc important pentru dezvoltarea capacităţii de efort anaerob. Autonomia este definită de DEX, ca reprezentând situaţia celui care nu depinde de nimeni, care are deplină libertate în acţiunile sale. În cadrul lecţiile de educaţie fizică şi sportivă, autonomia implică respectarea unor reguli şi legităţi specifice domeniului care asigură eficienţa acţiunilor realizate. Autonomia se poate manifesta atât în cazul cadrului didactic, cât şi al studentului. Autonomia cadrului didactic presupune: libertate largă în alegerea ramurilor de sport a căror elemente vor fi însuşite; alegerea celor mai potrivite (ce depinde foarte multe de experienţa cadrului didactic), mijloace şi metode didactice şi organizatorice ce pot eficientiza procesul de instruire şi creativitate în elaborarea şi proiectarea documentelor de planificare. Autonomia studenţilor a fost încurajată în sensul conducerii anumitor verigi din lecţie, organizării zonei de activitate motrică, observaţiei şi acordarea sprijinului în execuţia unor exerciţii fizice cu grad sporit de dificultate, arbitrării jocurilor bilaterale din partea fundamentală a lecţiei, dar şi a competiţiilor locale sau alte competiţii etc. În realizarea acestei cercetării s-au utilizat metode de investigaţie propriu-zise din care fac parte: metoda observaţiei, metoda măsurătorilor şi înregistrărilor, metoda experimentală şi metode de prelucrarea şi interpretarea datelor recoltate: metoda statistico-matematică şi metoda grafică. Prin utilizarea acestei metode moderne de învăţământ, s-a constatat creşterea capacităţii de efort anaerobe în lecţiei de educaţie fizică şi sportivă, dar şi totodată înlăturarea apatiei şi monotoniei lecţiilor de educaţie fizică şi sportivă prin creşterea gradului de participare activă şi conştientă a studenţilor. Măsurarea puterii maxime anaerobă, prin testul Sargent, a scos în evidenţă faptul că, dezvoltarea capacităţii de efort anaerobe, poate avea la bază utilizarea în lecţia de educaţie fizică şi sportivă a capacităţilor de autoorganizare, autoconducere şi autoevaluare ale studenţilor.

Cuvinte cheie: autonomie, lecţie, mijloc, capacitate de efort anaerob
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă