Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2008  
         
  Articol:   APORTUL DE CALCIU LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII SĂNĂTOŞI - EFECTELE ASUPRA ACUMULĂRII DE MASĂ OSOASĂ.

Autori:  DEAK GRAŢIELA-FLAVIA.
 
       
         
  Rezumat:  The importance of calcium nutrition for bone health has grown in the last decades. Based on this idea, we intend to establish the role of calcium intake in the process of bone accumulation in healthy children and adolescents. From the studies done so far, an adequate calcium intake during childhood seem to exert a protective effect against fractures in adolescent boys and girls, can augment the ability of physical activity to strengthen growing bone and it is necessary for the development of a maximal peak bone mass. Increasing peak bone mass may be an important way to reduce the risk of osteoporosis in later adulthood. The most critical period for the acquisition of bone mass is childhood growth. This is the period when the interventions based on modifying the environmental influences in order to optimize bone mass in children should be the most effective. Regarding calcium supplementation, there is an increase in bone mineral density in children as a result, but this increase is neither significant, nor durable. Promoting a healthy lifestyle, including regular high impact and/or weight bearing physical activity together with a healthy diet containing optimal calcium and vitamin D intake, may prove the best way to achieve maximal peak bone mass. Aportul de calciu la copiii şi adolescenţii sănătoşi - Efectele asupra acumulării de masă osoasă. Importanţa calciului în nutriţie a crescut în ultimele decenii. Scopul acestei lucrări este acela de a stabili rolul aportului de calciu în procesul acumulării masei osoase la copii şi adolescenţi sănătoşi. Din studiile făcute până acum, un aport de calciu adecvat în perioada copilăriei pare să exercite un efect de protecţie împotriva fracturilor în cazul adolescenţilor de ambele sexe, poate mări capacitatea activităţii fizice de a întări oasele în creştere şi este necesar în procesul de dezvoltare a masei osoase. Creşterea masei osoase în copilărie şi adolescenţă poate fi o modalitatea importantă de a reduce riscul apariţiei osteoporozei în perioda adultă târzie. Perioada cea mai critică pentru acumularea masei osoase este perioada de creştere. În această perioadă intervenţiile menite să optimizeze influenţele mediului înconjurător asupra acumulării de masă osoasă sunt eficiente. În ceea ce priveşte suplimentarea cu calciu, există o creştere a densităţii osoase la copii ca urmare a acestui proces, însă creşterea nu este nici semnificativă, nici durabilă. Promovarea unui stil de viaţă sănătos, incluzând activitate fizică regulată de intensitate mare şi o dietă sănătoasă care să conţină un aport optim de calciu şi vitamina D, se poate dovedi cea mai bună cale de a obţine masa osoasă maximă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă