Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2000  
         
  Articol:   ASPECTE ALE INTEGRĂRII SOCIALE A SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ. / ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF PERFORMANCED SPORTSMEN.

Autori:  BERARU VLAD.
 
       
         
  Rezumat:  Aspecte ale integrării sociale a sportivilor de performanţă. Educaţia fizică, parte integrantă a tuturor programelor şcolare este considerată ca o activitate socială cu o importanţă crescândă în viaţa omului contemporan şi îndeosebi in pregatirea tinerei generaţii pentru viaţă. Mulţi oameni de ştiinţă şi cercetători văd în educaţie fizică şi sport activităţi prin care fiinţa umană poate fi in]ată atât pe plan biologic, cât şi pe plan psihologic, mai bine decât celelalte discipline si activităţi şcolare. Sportul s-a pus de-a lungul dezvoltarii socităţii, dar mai ales în socitatea contemporană (după al doilea Război Mondial), ca un factor de socializare complex şi puternic integrator prin instrucție, educație şi cultura, contibuind la dezvoltarea armonioasă a tineretului.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă