Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2000  
         
  Articol:   PROFILUL PSIHOAFECTIV AL STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT "GEORGE BARIŢIU". / THE PSYCHOAFFECTIVE PROFILE OF STUDENTS OF THE ATHLETICS COLLEGE .

Autori:  IOAN JUDE.
 
       
         
  Rezumat:  Profilul psihoafectiv al studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport "George Bariţiu". Comunicarea sintetizează rezultatele investigaţiei psihologice asupra unui eşantion reprezentativ de studenţi (35%) ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii "George Bariţiu" din Braşov , anii I şi III, în perioada anului şcolar 1996-1997. Investigaţia are drept obiective surprinderea impactului educaţiei şi şcolarizării în planul formării şi consolidării personalităţii viitorilor absolvenţi ai acestei instituţii, în mod deosebit diagnosticarea unor elemente ce predispun spre o competenţă profesională şi didactică mai scăzută. În acest sens am apelat la metoda testării, prin aplicarea Testului de personalitate 16PF, urmărind cu prioritate parametrii psihoafectivi şi psihomorali ai personalităţii, parametrii relevanţi în cadrul viitoarei profesii ce o vor desfăşura absolvenţii acestei insituţii de învăţământ.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă