Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 1995-1996  
         
  Articol:   CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZA SI A CALITATILOR MOTRICE PRIN INTREBUINTAREA METODEI CIRCUITULUI IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA LA CLASELE DIN CICLUL GIMNAZIAL / CONSOLIDATION OF BASIC DRIVING SKILLS AND DRIVING QUALITIES BY EMPLOYMENT OF THE CIRCUIT METHOD IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS FROM SECONDARY SCHOOL CLASSES / LA CONSOLIDATION DES HABITUDES MOTRICES DE BASE ET DÉVELOPPEMENT DES PUALITÉS MOTRICES PAR L’UTILISATION DE LA MÉTHODE DU CIRCUIT, DANS LA LEÇON DE L’EDUCATION PHYSIQUE, AUX DASSES DU CYCLE DU LYCÉE.

Autori:  GHEORGHE ZAMFIR, FLOREAN MARCEL.
 
       
         
  Rezumat:  La consolidation des habitudes motrices de base et développement des pualités motrices par l’utilisation de la méthode du circuit, dans la leçon de l’education physique, aux dasses du cycle du lycée. Dans la lecon d’education physique, il se peut utiliser des methodes que se permesse le deroulement d’activite efficacement avec une densitee maxime. Cette methode praqtique, tres accessible, agreable, efficiente, avec une grande application, preluee d’un antrenament sportif et adaptee a conditions du lecon d’education fizique, c’est la methode de travail en circuit.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă