Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 1995-1996  
         
  Articol:   100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA “SOCIETĂŢII PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ DIN ROMÂNIA” / A 100 YEAR FROM THE FOUNDATION OF THE “SOCIETY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FROM ROMANIA”.

Autori:  IOAN TODAN, TIBERIU FOLDVARI, TEODOR ROIBU, HORIA IANCU.
 
       
         
  Rezumat:  100 de Ani de la Înfiinţarea "Societăţii Profesorilor de Educaţie Fizică din România". Lucrarea se ocupă de înfiinţarea şi activitatea Societăţii Profesorilor de Educaţie Fizică din România, avînd ca reper anul 1864, cînd prin lege s-a introdus educaţia fizică în şcoli. Un punct de referinţă în evoluţia educaţiei fizice îl reprezintă venirea în Bucureşti în 1869 al lui Ghorghe Moceanu - părintele educaţiei fizice. Lucrarea prezintă evenimentele cele mai importante, cum sunt: înfinţarea în 1921 în Bucureşti, a Societăţii Profesorilor şi Profesoarelor din România, căreia îi precedase în 1904 Cercul Profesorilor de Gimnastică din Bucureşti condus de Gh. Moceanu. Societatea Profesorilor şi Profesoarelor a ţinut 9 congrese în oraşe diferite şi în 1936 s-a unit cu Societatea Absolvenţilor I. S. E. F. În 5 ianuarie 1990, la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti a avut loc şedinţa în care s-a format comisia pentru restabilirea şi formarea societăţii, s-a dezbătut proiectul de statut iar preşedinte a fost numit Prof. Univ. Dr. Mihai Epuran.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă