Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA CHEMIA - Ediţia nr.2, Tom I din 2019  
         
  Articol:   COMPARATIVE STUDY ON ESSENTIAL OILS OF SELECTED APIACEOUS SEEDS CULTIVATED IN TRANSYLVANIA.

Autori:  VASILICA MICLEA, IOANA DONCA, MONICA CULEA, NICODIM FIŢ, PAULA PODEA.
 
       
         
  Rezumat:  A comparative study for analysis of essential oils obtained from plants grown in Transylvania, plants belonging to Apiaceae family, was achieved. Five types of plants seeds from Coriandrum sativum L. (coriander), Anethum graveolens L. (dill), Pimpinella anisum L. (anise), Carum carvi L. (caraway) and Foeniculum vulgare L. (fennel) were hydrodistilled to yield essential oils. The chemical composition of the obtained essential oils was determined; also the antioxidant, antimicrobial and tyrosinase inhibitory activities were investigated. The major constituent of coriander essential oil were linalool (73%), for dill (52.7%) and caraway (67.55%) was carvone and for anise (95.2%) and fennel (89.64%) was trans-anethole. The anise seeds essential oils provide the highest antioxidant activity while the coriander essential was the lowest. The fennel essential oils proved to be a potent tyrosinase inhibitor. All studied essential oils exhibited considerable antimicrobial activity, but coriander essential oil proved to have a very high antibacterial activity on gram-negative bacteria E. Coli and Klebsiella pneumonia.

Keywords: essential oils, antioxidant activity, tyrosinase inhibitors, antimicrobial activity, GC/MS
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă