Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
  Articol:   REPREZENTAREA BOLII ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI ROME DIN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI.

Autori:  CAMELIA SOPONARU, SUZANA SEMENIUC, BEATRICE-GABRIELA IOAN, MAGDALENA IORGA.
 
       
         
  Rezumat:  Reprezentarea bolii în rândul populației rome din regiunea de nord-est a României. În condițiile noilor provocări ale globalizării, grupul etnic al Romilor, considerat pe plan internațional o minoritate dezavantajată, la limita subzistenței, indiferent de țara de rezidență, este un permanent subiect de studiu în variate domenii științifice. Unul dintre domeniile reprezentative pentru viața de zi cu zi, pe care se axează această lucrare, este cel al bolii și, implicit, al sănătății. Studii anterioare care au abordat aceeași problematică, sugerează că dacă în trecut reprezentarea socială a sănătății și bolii în rândul Romilor era profund impregnată de tradiții și tipul de gândire magică atât de caracteristic acestei etnii, în prezent a suferit modificări majore. Mai exact, explicațiile științifice ale bolii au luat locul celor mistice, și încrederea în practicile de vindecare tradiționale a pierdut teren în fața procedurilor medicale. Cercetarea de față a urmărit, pe de o parte, să identifice reprezentarea socială a bolii în rândul populației Rome și, pe de altă parte, să stabilească dacă aceasta a suferit modificări importante în ultimii ani, sub presiunea reprezentărilor sociale ale sănătății și bolii în rândul populației majoritare. În urma analizei rezultatelor interviurilor realizate putem concluziona că deși multe elemente ale nucleului central al reprezentării sociale sunt menținute, cum ar fi boala privită ca pedeapsă divină, superstițiile, metodele tradiționale de vindecare sau amprentele gândirii magice, se poate constata pătrunderea unor noi elemente în limbajul curent: cauzele bolilor din registrul medical, diagnostic sau tratamente medicale. În plus, un aspect important este modalitatea în care a evoluat relația medic-pacient, în prezent fiind aproape complet eliberată de constrângerile impuse de credințele tradiționale.

Cuvinte-cheie: boală, sănătate, Roma, tradiție, aculturație
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă