Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   RECENZIE - IEROTHEOS VLAHOS, BIOETICĂ ŞI BIOTEOLOGIE, TRADUCERE DE IEROMONAH TEOFAN MUNTEANU, ED. CHRISTIANA, BUCUREŞTI, 2013, 328 P.

Autori:  ANDREEA-IULIA SOMEȘAN.
 
       
         
  Rezumat:  Volumul intitulat Bioetică şi bioteologie semnat de Ierothos Vlahos, mitropolit de Nafpakos, a apărut într-o primă ediţie, în limba greacă, în anul 2005, iar ediţia în limba apărând în anul 2013. Sunt cuprinse teme precum: proble-mele bioetice şi teologia ortodoxă, teme bioetice speciale şi anexe. Prima parte a cărţii face o trecere în revistă şi o clasificare a temelor aflate în atenţia bioeticii, în raport cu poziţia Bisericii Ortodoxe. În cea de-a doua parte, sunt aduse în atenţie unele lucrări publicate în acest domeniu – accentuându-se unele aspecte amintite în capitolul anterior, cât şi implicarea Bisericii în elaborarea unor proiecte de lege care să reglementeze aceste teme. Iar ca anexe sunt prezentate două simpozioane orga-nizate sub patronajul Bisericii ortodoxe. Tot în anexe este prezentată şi Declaraţia privind principiile fundamentale ale bioeticii, întemeiate pe Tradiţia Ortodoxă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă