Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   DESPRE CONTROVERSA CE PRIVEȘTE DIMENSIUNEA NORMATIVĂ A CORPORALITĂȚII UMANE.

Autori:  MARIAN MACHINEK.
 
       
         
  Rezumat:  Pericolul de a cădea în capcana convingerilor naturaliste greşite pare să excludă, fără echivoc, corporalitatea din demersul de formulare a normelor morale. Dar este oare adevărat? Corpul nu are nici un rol de jucat atunci când mintea se ocupă de normele morale? Fără îndoială, corpul constituie – într-un sens – baza moralităţii, din moment ce libertatea umană poate exista doar ca libertate întrupată. La fel de dificil ar fi să se pună sub semnul întrebării şi aserţiunea că limitele moralităţii sunt corporale. Corporalitatea poate limita în mod semnificativ capacităţile cognitive ale omului; dar poate şi reduce capabilitatea omului de a-şi îndeplini obligaţiile morale. Controversa majoră se naşte în privinţa capacităţii corpului de a influenţa normele morale. Chiar dacă s-ar accepta validitatea tezei că exista o barieră de netrecut între universul faptelor şi cel al valorilor, fără îndoială că omul nu îşi percepe propriul corp în acelaşi mod în care percepe celelalte obiecte materiale. Experierea corporală a sinelui joacă un rol la fel de important in reflecţia etica. Ca urmare, unii moralişti indică spre corporalitate ca fiind asemenea unei prime schiţe (Rohskizze), a unui draft preliminar (Vorentwurf) pentru ce e bine şi drept din punct de vedere moral. Corporalitatea marchează anumite zone (Dispositionsfeld) în care intelectul găseşte şi formulează norme morale.

Cuvinte cheie: corporalitate umană, normativitate morală, obligaţii etice, norme morale, judecată morală

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă