Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   MIGRAREA PROFESIONIŞTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII: RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI DREPTUL LA LIBERA CIRCULAŢE.

Autori:  IRINA CEHAN.
 
       
         
  Rezumat:  După aderarea României la UE, emigrarea doctorilor către alte state a crescut iar consecinţele acestui fenomen se pot regăsi in sistemul Român de sănătate. Relaţia dintre dreptul la liberă circulaţie pe piaţa muncii şi responsabilitatea socială a cadrelor medicale angajate care preferă să lucreze în străinătate din raţiuni profesionale este de un viu interes, întrucât emigrarea medicilor are un impact asupra dreptului pacienţilor de a accesa servicii de sănătate. Nu putem separa problema responsabilităţii sociale a medicilor care decid să emigreze de principii şi valori etice precum: echitate, libertate şi justeţe socială. Uneori, responsabilitatea socială poate chiar să atragă după sine retinerea unor drepturi, ori exerictarea lor în anumite limite, pentru a evita atentarea la drepturile şi libertăţile altei persoane şi să respecte principiul etic al înfăptuirii binelui. Jeremy Snyder vede în aceste limitări o obligaţie şi nu alegerea unei persoane, care are anumite drepturi şi care decide să renunţe la libertatea de mişcare, pentru a-şi împlini obligaţiile către comunitate. Faptul că un individ trăieşte într-o comunitate care favorizează o legătură între indivizi conduce la o datorie morală a fiecărui membru a counităţii şi la responsabilitate socială. Plecând de la această idee, o responsabilitate socială mai înaltă a personalului din sistemul de sănătate poate fi explicată prin aceste conexiuni şi starea de necesitate a celor care locuiesc în ţara de origine, a celor care reclamă un drept fundamental: dreptul la îngrijire medicală.

Cuvinte cheie: emigrare, personal sănătate publică, responsabilitate socială, dreptul la liberă circulaţie

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă