Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1-2 din 2016  
         
  Articol:   ÎNTRE MARGINALIZAREA ȘI ACCEPTAREA PERSOANELOR CU HANDICAP MENTAL ÎN CONTEXT SOCIAL.

Autori:  CAMELIA SOPONARU, CATALIN DIRTU, BEATRICE-GABRIELA IOAN, MAGDALENA IORGA.
 
       
         
  Rezumat:  Între marginalizarea și acceptarea persoanelor cu handicap mental în context social. Scopul studiului este de a identifica opiniile studenților cu privire la persoanele cu deficienţă mentală. Material şi metode: 85 de studenţi au fost incluşi în cercetare. Dintre aceștia, doar 26% au declarat că au avut experienţe anterioare cu persoane cu deficienţă mentală. Instrumentul folosit a fost un chestionar cu răspunsuri deschise care a investigat următoarele dimensiuni: conceptul de deficiență mintală (perspectiva cognitivă vs perspectiva globală), imaginea persoanelor cu deficiență mintală (caracteristici, capacități, dizabilități), integrare în societate (percepția socială, măsuri de sprijin, instituții de sprijin, opțiuni vocaționale), educație (tipuri de școlarizare, probleme de adaptare, relaționale, comportamentale, educative și perspective post-absolvire). Transcrierea interviurilor a fost urmată de analiză calitativă efectuată cu ajutorul programului QDA Miner 4 Lite. Rezultate: cele mai multe dintre problemele asociate sunt legate de comportament (82%) şi 92% dintre subiecţi asociază deficienţa mentală (DM) cu incapacitatea de integrare socială şi autonomie. Un total de 58% corelează DM cu degradarea cognitivă; 52% dintre participanți susţin că instituţiile publice ar trebui să aibă grijă de persoanele cu DM. Concluzii: Participanții tind să evalueze personalitatea deficientului mintal mai mult global, cu o centrare pe diversitatea aspectelor personalității sale, și mai puțin schematic, centrat doar pe aspectele cognitive specifice deficienței mintale, accentuând diversele aspecte cognitive nefuncționale în cazul deficienței mintale.

Cuvinte-cheie: dizabilitate mentală, discriminare, vulnerabilitate, studenţi.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă