Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2021 - Table of contents
     
     
 
1.  LAUDATIO: PROF. THDR. PHDR. VISKY SÁNDOR BÉLA MÉLTATÁSA HATVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁN / PROFESSOR PHD SÁNDOR BÉLA VISKY ON HIS 60th BIRTHDAY.
          Authors: NAGY ALPÁR CSABA.


2.  KIRCHE UND ZIVILGESELLSCHAFT – REFORMATORISCHE IMPULSE UND GESTALTUNGSAUFGABE DER KIRCHEN IN EUROPA / CHURCH AND CIVIL SOCIETY – IMPULSES OF REFORMED THEOLOGY AND THE ROLE OF THE CHURCHES IN SHAPING EUROPE / EGYHÁZ ÉS CIVIL TÁRSADALOM – A REFORMÁTUS TEOLÓGIA ÖSZTÖNZŐ HATÁSA ÉS AZ EGYHÁZAK SZEREPE EURÓPA ALAKÍTÁSÁBAN.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


3.  A LIBERÁLIS TEOLÓGIA KRITIKÁJA. A DEBRECENI HITVALLÁS (1875) ÉS AZ ÚJ ORTODOXIA KRISZTOLÓGIÁJA A HEIDELBERGI KÁTÉ ÉS A 2. HELVÉT HITVALLÁS TÜKRÉBEN / A CRITIQUE OF LIBERAL THEOLOGY: THE CHRISTOLOGY OF THE CONFESSION OF DEBRECEN (1875) IN THE LIGHT OF HEIDELBERG CATECHISM AND THE II. HELVETIC CONFESSION.
          Authors: KOVÁCS ÁBRAHÁM.


4.  HOMO DIGITALIS – HOMO MEDIALIS. DIGITÁLIS MÉDIA ÉS KERESZTYÉN ANTROPOLÓGIA / HOMO DIGITALIS – HOMO MEDIALIS. DIGITAL MEDIA AND CHRISTIAN ANTHROPOLOGY.
          Authors: KOVÁCS KRISZTIÁN.


5.  AZ ÚRVACSORÁVAL VALÓ ÉLÉS VÖRÖS FONALA AZ ÓSZÖVETSÉGI PÁSKÁTÓL A MAI GYAKORLATIG / GUIDELINES TO THE EUCHARISTIC PRACTICE FROM THE PASSOVER UNTIL NOWADAYS .
          Authors: PÓLYA KATALIN.


6.  AKADÉMIAI ETIKA ÉS INTEGRITÁS – GONDOLATOK EGY ÚJ EGYETEMI TANTÁRGY MARGÓJÁRA / ACADEMIC ETHICS AND INTEGRITY – THOUGHTS ON A NEW UNIVERSITY COURSE .
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


7.  AZ ÁTMENET ETIKÁJA – AZ ELŐREGYÁRTOTT SÍREMLÉK, MINT ÖNKÉP / THE ETHICS OF TRANSITION – THE PREFABRICATED TOMBSTONE AS IDENTITY PORTRAIT.
          Authors: TÓDOR CSABA.


8.  KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIST: LELKIGONDOZÁS ÉS SPIRITUALITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI JÓB KÖNYVÉBEN / A CATHEDRAL BUILT ON SWEARING? INTERRELATIONS BETWEEN COUNSELLING AND SPIRITUALITY IN THE BOOK OF JOB.
          Authors: BÁLINT ÁGNES.


9.  HARAG ÉS AGRESSZIÓ A KERESZTYÉN VISELKEDÉSKULTÚRÁBAN / ANGER AND AGGRESSION IN THE CHRISTIAN CULTURAL BEHAVIOUR.
          Authors: KIS KLÁRA.


10.  EMBERI BÁNÁSMÓD VESZTESÉGEK IDEJÉN / HUMANE TREATMENT OF PEOPLE WHO EXPERIENCE LOSSES.
          Authors: NAGY ALPÁR CSABA.


11.  HOMILETIKAI TŰNŐDÉSEK A JELENÉSEK KÖNYVE 5,1–7 KAPCSÁN / HOMILETICAL REFLECTIONS ON THE BOOK OF REVELATION 5:1–7.
          Authors: GÖRÖZDI ZSOLT.


12.  DIE ZUVERLÄSSIGEN SCHRIFTEN BEI JOSEPHUS IN CONTRA APIONEM / THE RELIABLE SOURCES OF JOSEPHUS IN CONTRA APIONEM / JOSEPHUS MEGBÍZHATÓ FORRÁSAI A CONTRA APIONEMBEN.
          Authors: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


13.  „…KI TALÁLHAT BÖLCS ASSZONYT?” NÉMI BETEKINTÉS A 16–17. SZÁZADI PAPNÉK MŰVELTSÉGÉBE / “WHO CAN FIND A WISE WOMAN?” SOME INSIGHTS INTO THE EDUCATION OF THE WIVES OF 16TH-17TH-CENTURY CALVINIST PRIESTS.
          Authors: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


14.  THE RATIFICATION OF THE 1932 ACCORD RELATING TO THE INTERPRETATION OF SECTION 9 OF THE CONCORDAT CONCLUDED BETWEEN THE HOLY SEE AND THE ROMANIAN GOVERNMENT ON 10 MAY 1927 / A SZENTSZÉK ÉS A ROMÁN KORMÁNY KÖZÖTT 1927. MÁJUS 10-ÉN KÖTÖTT KONKORDÁTUM 9. SZAKASZÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRE VONATKOZÓ EGYEZMÉNY 1932-ES RATIFIKÁLÁSA.
          Authors: HOLLÓ LÁSZLÓ.


15.  A PITESTI-I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ELSŐ TÍZ ÉVÉNEK DEMOGRÁFIAI ADATSORAI A HALÁLOZÁSI ANYAKÖNYVEK TÜKRÉBEN / THE DEMOGRAPHICAL DATES OF THE FIRST TEN YEARS OF EXISTENCE OF PITESTI REFORMED CHURCH IN FRAME OF THE OFFICIAL DEATH RECORDING DOCUMENTS.
          Authors: PÉTER ISTVÁN.


16.  A REFORMÁTUS ELEMI ISKOLÁK HELYZETE A KOMÁROMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN, AZ 1920–30-AS ÉVEKBEN / THE SITUATION OF THE REFORMED ELEMENTARY SCHOOLS IN THE REFORMED DIOCESE OF KOMÁROM IN THE 1920s–1930s .
          Authors: TÖMÖSKÖZI FERENC.


17.  BOOK REVIEW: SIBA BALÁZS, SZABÓNÉ LÁSZLÓ LILLA, PÁNGYÁNSZKI ÁGNES (SZERK.): EGYÜTT A HIT ÚTJÁN (GYÜLEKEZETPEDAGÓGIAI KÉZIKÖNYV), KÁLVIN KIADÓ, BUDAPEST, 2019. ISBN 978-963-558-428-4, 399 OLDAL.
          Authors: HODOSSI SÁNDOR.


18.  BOOK REVIEW: ULRICH LUZ (FORD. BEKŐ ISTVÁN): MÁTÉ JÉZUSTÖRTÉNETE. HERMENEUTIKAI FÜZETEK 21. (SOROZATSZERK: FABINY TIBOR). HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST, 2016, ISBN 978-963-87986-9-5, 166 OLDAL.
          Authors: ZSIZSMANN ENDRE.


19.  BOOK REVIEW: JONATHAN SACKS: EEN GEBROKEN WERELD HEEL MAKEN – VERANTWOORDELIJK LEVEN IN TIJDEN VAN CRISIS. [EREDETI CÍM: TO HEAL A FRACTURED WORLD – THE ETHICS OF RESPONSIBILITY, SCHOCKEN KIADÓ, 2007], FORDÍTOTTA: HANS VAN DER HEIDEN, SKANDALON, MIDDELBURG, 2017, ISBN: 978-94-92183-34-7, 352 OLD.
          Authors: MÁRTON JÁNOS.


 
     
 
 
    Back to previous page