Author's details  
           
  Author's name :  MARIUS FLOARE    
    Departamentul de Drept Privat, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai; avocat, Baroul Cluj      
           
  Today: 20-06-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  ARTICLES : THE OPPOSITION TO THE EXECUTION OF THE PROMISSORY NOTES AND THE COMPLAINT AGAINST THE LEVY OF EXECUTION / OPOZITIA LA EXECUTAREA BILETELOR LA ORDIN SI CONTESTATIA LA EXECUTARE.
          Authors: MARIUS FLOARE.

2.  REMARKS REGARDING DIVORCE DAMAGES ACCORDING TO ART. 388 OF THE NEW CIVIL CODE / UNELE OBSERVAŢII PRIVIND DESPĂGUBIRILE ÎN CAZ DE DIVORŢ CONFORM ART. 388 DIN NOUL COD CIVIL.
          Authors: MARIUS FLOARE.

3.  RECURSUL ÎN CASAŢIE - CALE DE ATAC EXTRAORDINARĂ SAU CALE DE ATAC ILUZORIE? REFLECŢII PE MARGINEA DECIZIEI NR. 591/2015 A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI.
          Authors: MARIUS FLOARE.

4.  HISTORY OF A CONCEPT: PUTATIVE MARRIAGE IN THE MEDIEVAL AND CONTEMPORARY LEGAL THINKING.
          Authors: MARIUS FLOARE.

5.  A BRIEF OVERVIEW ON THE HISTORICAL BEGINNINGS OF HEALTH LAW IN THE BROADER CONTEXT OF PRIVATE LAW.
          Authors: MARIUS FLOARE.

6.  LEGAL ISSUES REGARDING PUBLIC HEALTH IN THE CONTEXT OF THE GREAT EPIDEMICS / ASPECTE JURIDICE PRIVIND SĂNĂTATEA PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL ISTORIC AL MARILOR EPIDEMII.
          Authors: MARIUS FLOARE.

 
         
     
         
           
    Back to previous page