Author's details  
           
  Author's name :  RADU POPICA    
    Muzeograf, Șef de Secție, Muzeul de Artă Brașov, România. Email: radu.popica@muzeulartabv.ro.      
           
  Today: 22-06-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  CONTRIBUTIONS REGARDING THE PORTRAIT OF SIGISMUND OF LUXEMBOURG FROM THE GATE OF THE MONASTERY IN BRAȘOV / CONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA PORTRETUL LUI SIGISMUND DE LUXEMBURG DE PE POARTA MĂNĂSTIRII DIN BRAȘOV.
          Authors: RADU POPICA.

2.  THE PORTRAIT OF THE BOOKSELLER NÉMETH – AN UNKNOWN ARTWORK FROM THE EARLY CREATION OF SZÉKELY BERTALAN / PORTRETUL LIBRARULUI NÉMETH – O LUCRARE INEDITĂ DIN CREAȚIA TIMPURIE A LUI SZÉKELY BERTALAN.
          Authors: RADU POPICA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page