The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2021  
         
  Article:   BOOK REVIEWS- FAZAKAS SÁNDOR: A REFORMATIO VITAE JEGYÉBEN. TANULMÁNYOK A REFORMÁTORI TEOLÓGIATÖRTÉNET, EGYHÁZTAN ÉS POLITIKAI ETIKA TÁRGYKÖRÉBEN, EGYETEMI MŰHELY KIADÓ, BOLYAI TÁRSASÁG, KOLOZSVÁR, 2020, ISBN: 978-606-8886-54-1., 232 OLDAL.

Authors:  VISKY S. BÉLA.
 
       
         
  Abstract:  Published Online: 2021-06-20
Published Print: 2021-06-30
pp. 251-263

VIEW PDF

FULL PDF

Megtiszteltetés számunkra, erdélyi kollégáinak, barátainak és olvasóinak, hogy dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem díszdoktora kolozsvári kiadónál, a Bolyai Társaságnál jelentette meg legújabb tanulmánykötetét, melyet a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának ajánlott.A szerző azon kevés szakembereink egyike, aki munkásságában immár évtizedek óta tudatos következetességgel keresi az „egyházi életnek” és „teológiai gondolkodásnak” nevezett különös és felettébb összetett jelenség társadalmi relevanciáját. Újból és újból rákérdez a jól bejáratott egyházi, politikai vagy éppen egyházpolitikai jelszavak és gondolkodási sémák értelmére, ám ezt sohasem valamilyen öncélú szellemi akríbiával végzi, hanem – az immár több mint négy és fél százados protestáns hitvallások szellemében – a jobbra vezetés szándékával. Akár a tizenhatodik század viharos történelmi és szellemtörténeti eseményeiről, akár a kommunista éráról vagy éppen a jelen gondjairól értekezik, mindig az a tőrőlmetszett gondolati, teológiai-filozófiai mélyréteg érdekli, amely az események mögött húzódik, és amely csak kevesek számra fedi fel a maga titkát. Ha a múltról értekezik, bizonyosra vehetjük, hogy tanulmánya végén megérkezik a mába; ha pedig mai jelenségek elemzésével indít, előre tudhatjuk: nem fogjuk lespórolni azokat a teológia- és társadalomtudományi előzményeket, amelyek elengedhetetlenek tárgya alapos vizsgálatához.
 
         
     
         
         
      Back to previous page