The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2017  
         
  Article:   A FEW CURIOSITIES ABOUT THE HISTORY OF THE ORGANS IN THE HISTORICAL REFORMED DIOCESES OF DEJ, SIC AND GURGHIU/NÉHÁNY ADAT A TÖRTÉNELMI DÉSI, SZÉKI ÉS A GÖRGÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉK ORGONÁIRÓL.

Authors:  SIPOS DÁVID.
 
       
         
  Abstract:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.10

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. During our research between 2010-2015 in the above mentioned Reformed Dioceses we found a quite large number of curiosities about the history of the organs in the churches of these dioceses. In many cases we could set the mismatching data rights, we found information about organ builders, dates of construction etc. Although the most interesting part of this research is the repertoire of the organs, we would not recommend for every day reading: the reader can be put to sleep by the flow of the information. But it is worth for the reader to get acquainted with a few of these curiosities, interesting stories about a few organs in these three dioceses. In the following pages we will present a few interesting details about the organs in Dej (Dés), Ocna Dej (Désakna), Dămăcușeni (Domokos), Chiochiș (Kékes), Vaida Cămăraș (Vajdakamarás), Suseni - Filipișu Mic (Marosfelfalu - Kisfülpös), Brâncovenești (Marosvécs).

Keywords: organ, organs in Transylvania, the history of the organs in Transylvania, organ builders, reformation, church music, organ music, history of the protestant church in Transylvania.

Felhasznált irodalom:

Kádár 1882. Kádár József: A Deési Ev. Ref. Egyházközség története kapcsolatban a város kiválóbb eseményeivel. Dés, 1882.
Köblös 1922. Köblös István: A magyarnemegyei református egyházközség története. Kézirat 1922. Magyarnemegye lvt I/32.
Dávid 1996. Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben. Kolozsvár, 1996.
Türk 2014. Erich Türk: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud. Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014.
Ősz 2013. Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára a kezdetektől 1848-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 19.)

Levéltári források:
DésEhmLvt, VizJkv. EREL, a Dési Református Egyházmegye levéltára, Vizitációs Jegyzőkönyvek.
Egyházközségi levéltárak a helyszíneken: [Helységnév] lvt, levéltári jelzet, dokumentum címe.
EREL Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár
EREL, DésEhmLvt, Egyházközségi iratcsomók: [Helységnév] csomó nr. [szám].
EREL, Püspöki lvt, a Dési, Széki és Görgényi Egyházmegyék vizitációs jegyzőkönyveinek másodpéldányai.
EREL, SzékEhmLvt, Egyházközségi iratcsomók: [Helységnév] csomó nr. [szám].
GörgEhmLvt, VizJkv. A Görgényi Református Egyházmegye levéltára, Szászrégen, Vizitációs jegyzőkönyvek.
IgtanLvt, A 14 EREK vagyonleltára (1948). EREL, IgtanLvt, A 14 az Erdélyi Református Egyházkerület vagyonleltára (1948).
KolKalEhmLvt. EREL, a Kolozs-Kalotai Református Egyházmegye levéltára
ROLKm, FondMatr 71. Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Anyakönyvek fondja 71.
SzékEhmLvt, VizJkv. EREL, a Széki Református Egyházmegye levéltára, Vizitációs jegyzőkönyvek.

Világhálón elérhető adattár:
UVT orgonarepertórium. A Temesvári Nyugati Egyetem (Universitatea de Vest Timişoara) online orgona-adatbázisa. http://www.monografia-orgilor.uvt.ro/NEW/login.php?
 
         
     
         
         
      Back to previous page