The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2001  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - DOREL MAN, “DIDAHIILE”, STANDARDS OF EDUCATION AND PASTORAL WORK, CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2001, 272 P..

Authors:  ONUFRIE VINŢELER.
 
       
         
  Abstract:  După informaţiile noastre, lucrarea elaborată de D. Man este prima lucrare de amploare din veacul al XXI-lea dedicată vieţii şi activităţii lui Antim Ivireanul (1716). Deşi titlul menţionează didahiile, care, fără îndoială, este opera de căpetenie a lui A. Ivireanul, ea reprezentând o lucrare de atitudine, prezenta monografie pune în discuţie şi alte probleme legate de viaţa şi activitatea lui A. Ivireanul. În predicile, în scrierile sale se reflectă o logică impecabilă a expunerii sale, de asemenea, rezultă o demnitate nealterată şi un spirit de dreptate şi cinste. În cuvintele rostite cu diferite ocazii A. Ivireanul dezvăluie anumite aspecte sociale şi morale rezultate din cauza unor situaţii economice existente în acea perioadă. Pe această linie el avertizează şi critică deopotrivă atât pe cei bogaţi şi mari, cât şi pe cei mici şi umiliţi, smeriţi, laici, mireni şi preoţi. Într-un cuvânt, el a denunţat moravurile societăţii din acel timp. În legătură cu cele menţionate se naşte întrebarea: cum de a putut şi şi-a permis să critice pe mai mari? Răspunsul este simplu: el nu provenea din marii proprietari feudali şi n-a avut familie pe care ar fi trebuit să o ridice la ranguri boiereşti, deci nu era legat de boierime şi nu era obligat să menajeze inegalităţile sociale.  
         
     
         
         
      Back to previous page