The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2001  
         
  Article:   DER PERSÖNLICHE UND DER GEMEINSCHAFTLICHE ASPEKT DER SÜNDE. NEGATIVE EINFLÜSSE DES INDIVIDUALISMUS / PERSONAL AND COMMUNITY ASPECTS OF SIN. NEGATIVE INFLUENCES OF INDIVIDUALISM.

Authors:  ȘTEFAN ILOAIE.
 
       
         
  Abstract:  Aspectul personal şi cel comunitar al păcatului. Influenţele negative ale individualismului. Păcatul este ruperea legăturilor cu Creatorul, îndepărtarea voită din starea de asemănare cu Dumnezeu, cea mai de jos stare morală la care poate ajunge fiinţa umană. Omul este persoană şi comuniune, iar păcatul reprezintă căderea din ele, deoarece este o iluzie a infinitului dumnezeiesc, spre care omul tinde prin statutul său de chip. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu, dar ruperea se face şi din dragostea aproapelui şi din legăturile cu întreaga creaţie, creată şi ea din iubire şi pentru om. Pentru vremurile noastre, individualismul este una dintre formele cele mai grave ale păcatului, întrucât îl singularizează pe om prin desfiinţarea elementelor specifice persoanei. Înţelegerea modernă obişnuită face confuzie între persoană, individ, subiect şi "eu", iar sensul cel mai vizibil este tocmai reducerea persoanei la starea de individ. Recunoaşterea şi afirmarea statutului de persoană, ca şi reconsiderarea dimensiunii personale a relaţiilor inter-umane este de natură să contracareze acţiunea individualismului.  
         
     
         
         
      Back to previous page