The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2000  
         
  Article:   DUMITRU STĂNILOARE ALS LEITFIGUR ORTHODOXER THEOLOGIE IM 20. JAHRHUNDERT / DUMITRU STĂNILOAE AS A LEADING FIGURE OF ORTHODOX THEOLOGY IN THE XX CENTURY.

Authors:  VALER BEL.
 
       
         
  Abstract:  Dumitru Stăniloae ca figură conducătoare a teologiei ortodoxe în secolul XX. Prelegerea de faţă a fost susţinută la Facultatea de Teologie Evanghelică a Universităţii din Heidelberg în 6 mai 2000 în cadrul programului de schimb academic "SOCRATES". În prima parte este prezentată viaţa şi opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; în partea a doua sistemul său teologic (teo – hristo – eclesiocentric) şi câteva caracteristici esenţiale ale teologiei sale. Teologia Părintelui Stăniloae este o teologie mărturisitoare, teologia iubirii şi a comuniunii. În partea a treia este prezentată teologia Părintelui Stăniloae în perspectiva învăţăturii despre Dumnezeu - Sfânta Treime, structura supremei iubiri şi baza mântuirii şi îndumenzeirii noastre prin har.  
         
     
         
         
      Back to previous page