The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   DIE BEDEUTUNG DER KATHOLIZITÄT DER KIRCHE FÜR IHRE ÖKUMENISCHE EXISTENZ / THE IMPORTANCE OF CHURCH’S CATHOLICITY FOR ITS ECUMENICAL EXISTENCE.

Authors:  VALER BEL.
 
       
         
  Abstract:  Importanţa catolicităţii Bisericii pentru existenţa ei ecumenică. Cele patru însuşiri ale Bisericii, pe care le mărturisim în Simbolul de credinţă, exprimă sub diferite aspecte constituţia teandrică a Bisericii. De aceea nici una dintre ele nu există şi nu poate fi înţeleasă independent de celelalte; fiecare dintre cele patru însuşiri ale Bisericii este strâns legată şi le presupune pe celelalte. Dacă prin unitatea Bisericii se exprimă faptul că Biserica lui Hristos, ca Trup al său, este una, prin sobornicitatea (catolicitatea) Bisericii se exprimă modul acestei unităţi; ea este comuniune în credinţă, iubire şi nădejde. Însuşirile Bisericii, ca şi Biserica însăşi, sunt darul iubirii lui Dumnezeu şi o misiune de realizat. Creştinii, ca membri ai Bisericii – Trupul lui Hristos – sunt una în plenitudinea vieţii Trupului lui Hristos. Însă această unitate în plenitudinea vieţii este una dinamică, aşa cum se arată în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, 4,13: „până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”. Plenitudinea, atât în înţeles calitativ cât şi cantitativ, trebuie să rămână ţinta Bisericii, pentru ca ea să crească în Hristos (Efeseni 4, 15-16), să se umple de toată plinătatea lui Dumnezeu (Efeseni 3,19), cu plinătatea Celui Ce pe toate în toţi le plineşte (Efeseni 1, 23). Sobornicitatea (catolicitatea) Bisericii ca misiune de realizat constă în străduinţa tuturor creştinilor să realizeze această unitate în diversitate şi nici o diversitate fără unitate. Dacă prin unitatea Bisericii se exprimă faptul că Biserica lui Hristos este una, prin catolicitate se arată că această unitate este o comuniune în unitatea credinţei, în iubire şi nădejde. Această comuniune se exprimă în structura sinodală a Bisericii, care are misiunea de a păstra unitatea credinţei diacronic şi sincronic. În acelaşi timp, sinodalitatea ca manifestare a catolicităţii Bisericii exprimă modul comunional de păstrare şi trăire a unităţii de credinţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page