The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   LA SAINTE TRINITE, STRUCTURE DE L’AMOUR SUPREME ET FONDEMENT DE NOTRE SALUT / THE HOLY TRINITY, STRUCTURE OF SUPREME LOVE AND FOUNDATION OF OUR SALVATION.

Authors:  VALER BEL.
 
       
         
  Abstract:  Sfânta Treime, structura supremei iubiri şi baza mântuirii noastre. Dumnezeu S-a descoperit ca Treime încă din revelaţia Vechiului Testament. Deşi accentul cade mereu acolo pe unitatea lui Dumnezeu, subliniată împotriva politeismului păgân, tradiţia patristică a descoperit sub litera unor expresii sau întâmplări veterotestamentare taina Treimii. Descoperirea deplină s-a făcut însă în Noul Testament, prin actul întrupării Fiului, dar şi prin mărturia expresă, atât a Lui cât şi a Apostolilor. Biserica a crezut dintotdeauna în Dumnezeul treimic, iar sinoadele de la Niceea (325) şi Constantinopol (381) n-au făcut decât să formuleze solemn ceea ce încă de la Apostoli s-a mărturisit. Treimea înseamnă distincţie a celor trei persoane, dar totodată unitate desăvârşită, manifestată în raporturile perihoretice şi în iubirea veşnică dintre cele trei persoane. Numai aşa Dumnezeu poate fi şi mântuitor, pentru că, întrupându-Se într-unul din ipostasurile Sale, ne cuprinde şi pe noi în viaţa de comuniune şi iubire a Sa ca Treime.  
         
     
         
         
      Back to previous page