The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   ASCETICAL AND PEDAGOGICAL REQUIREMENTS OF THE MARIA THERESA PRAYER IN WORK "THE ROAD OF PERFECTION" / LE ESIGENZE ASCETICHE E PEDAGOGICHE DELLA PREGHIERA TERESIANA NEL "CAMMINO DI PERFEZIONE".

Authors:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Abstract:  Exigenţele ascetice şi pedagogice ale rugăciunii tereziene în opera Drumul perfecţiunii. Plecând de la contextul istoric şi spiritual în care s-a realizat această operă „pedagogică şi mistagogică” de excepţie a Sfintei Tereza de Avila, este abordată problematica gândirii, spiritualităţii acestei sfinte carmelitane şi profunzimea ei. Mai exact, sunt tratate textele autoarei, de un bogat conţinut doctrinar, abordând din punct de vedere spiritual virtuţile evanghelice: caritatea, sărăcia şi umilinţa care stau la baza învăţăturii acestei sfinte, fiind în acelaşi timp şi fundamentul vieţii de rugăciune. În ultima parte s-au tratat aspectele „pedagogice” ale rugăciunii, adică: perseverenţa şi solitudinea precum şi cultivarea simţurilor (a ochilor şi a intelectului) spre „vederea şi contemplarea lui Cristos” care devine astfel „imaginea autentică” de urmat în viaţa religioasă. Concluzia acestui studiu arată actualitatea gândirii Sfintei Tereza, în care se poate observa că nu există nici o dihotomie între rugăciune şi trăirea ei în concret, adică în viaţa cotidiană. „Drumul perfecţiunii” arată că autenticitatea vieţii creştine nu este rezervată doar celor care trăiesc în mănăstiri, ci este un imperativ absolut necesar de practicat de către toţi creştinii. În acest sens, Sfânta Tereza anticipiază „glasul” concilului Vatican al II-lea, care în Constituţia Lumen Gentium, n. 42 afirmă chemarea universală la sfinţenie, prin trăirea autentică a Evangheliei, prin practicarea virtuţilor şi în mod special, a iubirii. „Adevăratul discipol al lui Cristos se caracterizează prin iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui”.  
         
     
         
         
      Back to previous page