The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "THE SOURCES OF REGULATION OF LAND IN BIHAR COUNTY", VOL. I, "ÉRMELLÉK AND THE SÁRRÉT", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "THE DISTRICT OF SZALONTA AND ORADEA", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "BEIUŞ DISTRICT", DEBRECEN, 2004 / BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "AZ URBÉRRENDEZÉS FORRÁSAI BIHAR VÁRMEGYÉBEN" (IZVOARELE REGLEMENTĂRII URBARIALE DIN COMITATUL BIHOR), VOL. I, "AZ ÉRMELLÉK ÉS A SÁRRÉTI JÁRÁS", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "A SZALONTAI ÉS A VÁRADI JÁRÁS", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "BELÉNYESI JÁRÁS", DEBRECEN, 2004, 361 + 345 + 283 P .

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Trei membri ai colectivul de cadre didactice de la Institutul de istorie al Universităţii din Debrecen, Bársony István, Papp Klára şi Takács Péter, la care se mai adaugă doctorandul Szerdahelyi Zoltán şi, nu în ultimă instanţă arhivista Lengyel Katalin, au publicat în perioada 2001 – 2004, unul din cele mai importante izvoare privitoare la viaţa rurală a comitatului Bihor: reglementarea urbarială a comitatului Bihor din 4 noiembrie 1769, în baza căruia s-a efectuat reaşezarea raporturilor ţărăneşti locale şi mai ales ancheta situaţiei de facto a acestora în momentul în care s-a început introducerea urbariului general.  
         
     
         
         
      Back to previous page