The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   THE DOCTRINE OF JUSTIFICATION IN CLASSICAL REFORMED THEOLOGY AS REFLECTED IN CALVIN AND BEZA .

Authors:  CORNELIU C. SIMUŢ.
 
       
         
  Abstract:  Doctrina justificării în teologia reformată clasică de la Calvin şi Beza. Teologia reformată clasică, reprezentată în principal de Jean Calvin şi Théodore de Beze, promovează o doctrină a justificării cu profunde conotaţii cristologice. Astfel, unirea cu Cristos este o realitate subliniată cu precădere în operele celor doi teologi. În ciuda importanţei covârşitoare a justificării în teologia reformată, Calvin şi, mai ales de Beze, preferă să-şi înceapă discursul soteriologic pornind de la suveranitatea lui Dumnezeu manifestată în predestinare. Datorită acestui fapt, doctrina despre justificare a ajuns să fie analizată în contextul mai larg al predestinării. De fapt, justificarea a devenit o doctrină de legătură între două realităţi teologice fundamentale: planul tainic al lui Dumnezeu şi intervenţia lui Dumnezeu în istoria umanităţii. Din perspectiva predestinării, justificarea confirmă alegerea credincioşilor de către Dumnezeu întru viaţă veşnică şi a celorlalţi oameni întru pierzare veşnică. În acest context, principala funcţie a justificării este scoaterea în evidenţă a suveranităţii lui Dumnezeu care acţionează corect şi drept prin toate deciziile pe care le ia în privinţa oamenilor.  
         
     
         
         
      Back to previous page