The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: ROMANIANS NATURE, COORD. DANIEL BARBU, BUCHAREST, 2000 .

Authors:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea, apărută cu sprijinul "Fundaţiei pentru o societate des-chisă," reprezintă o inedită monografie a obiceiurilor, a mentalităţii şi tră-săturilor de caracter cu aplicaţie asupra comportamentalului, adânc înrădăcinate în manifestarea socio-culturală a românilor din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania. Coor-donatorul lucrării pleacă de la întrebarea retorică: "au românii o fire colectivă şi indivizibilă?" Apoi se pune problema individului obligat să fie catalogat în funcţie de anumite stereotipuri atribuite unei identităţi comunitare, în general o condiţie a priori în etalonarea în plan european a elitelor intelectuale româneşti, obligate să poarte povara "celor mulţi" care se automarginalizează în evoluţia lor spirituală personală.  
         
     
         
         
      Back to previous page