The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   THE HERMENEUTIC IN PLATO`S WORKS BY HANS-GEORG GADAMER / DIE HERMENEUTIK PLATONS IM WERKE.

Authors:  ALINA NOVEANU.
 
       
         
  Abstract:  Această lucrare îşi propune să redea câteva dintre principalele trăsături ale portretului lui Platon, prezent în opera lui Hans Georg Gadamer. Preocuparea pentru scrierea platoniciană (o preocupare ce depăşeşte o jumătate de secol, dacă luăm în considerare prima publicaţie a lui Gadamer ce datează din 1931 – Etica dialectică a lui Platon şi publicaţia apărută în anul 1991- Platon în dialog) este definitorie atât pentru practica, cât şi pentru ceea ce putem numi "teoria hermeneutică"gadameriană. Acest raport teorie-practică este discutat în prima parte a lucrării de faţă. Teza pe care încercăm să o susţinem este cea a existenţei unui mecanism în cadrul evoluţiei scrierii gadameriene, mecanism ce funcţionează pe principiul acţiunii şi reacţiunii între "teorie"şi "practică"şi care influenţează deopotrivă ambele dimensiuni ale scrierii gadameriene. De asemenea, ne este foarte importantă descrierea conceptului specific gadamerian de "unitate operantă"platonico – aristotelică (platonisch-aristotelische Wirkungseinheit), pornind cu precădere de la lucrarea din 1978 - Ideea Binelui înte Platon şi Aristotel. Ca şi trăsături definitorii ale portretului platonician, propunem trei caracteristici: relativarea imaginii lui Platon ca metafizician par excellence şi impunerea celei a unui Platon- continuator al lui Socrate pe linia problematicii Binelui (deplasarea dinspre metafizică spre etică), relativarea opoziţiei "Platon-idealistul"- "Aristotel-realistul"şi transformarea acesteia într-o complementaritate, şi, ca urmare a acestora, refacerea concepţiei unitare asupra triadei Socrate- Platon –Aristotel. În final, aducem în discuţie câteva dintre cele mai importante domenii tematice platoniciene discutate de către Gadamer, cum ar fi dialectica, dialogul, anamnesis-ul sau Ideea.  
         
     
         
         
      Back to previous page