The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1-2 / 2015  
         
  Article:   BOOK REVIEW - SAINT DIONYSIUS THE AREOPAGITE. SOURCES, CONTEXT, RECEPTION. EDITORI: ALIN TAT, CLAUDIU TUȚU, NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA 2015, 311 PAGINI, ISBN: 978-606-690-183-3.

Authors:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Abstract:  Volumul editează lucrările prezentate cu ocazia Congresului internaţional Sfântul Dionisie Areopagitul: izvoare, context, receptare, desfășurat la Cluj-Napoca la data de 16-17 octombrie 2014. Publicat cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, editat de Alin Tat și Claudiu Tuțu, debutează cu o scurtă prefață a editorilor prin care se precizează faptul că lucrările reprezintă mai multe domenii de interes ale teologiei creștine, dar și a literaturii clasice sau istoriei filosofiei, atât catolici cât și ortodocși. Fiind o manifestare cu caracter internațional, textele susținute și publicate sunt redactate în limbile italiană, engleză, franceză sau română, conform intervenției autorilor. Lucrările și contribuția colectivă la editarea acestui volum sunt dedicate teologului elvețian Hans Urs von Balthasar care a reușit să ofere o lectură a operelor Sfântului Dionisie Areopagitul adaptată gândirii moderne, pătrunsă de reflecții asupra esteticului într-o cheie interpretativă teologică  
         
     
         
         
      Back to previous page