The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - ALIN V. BONTAS, FRANZ ROSENZWEIG’S RATIONAL SUBJECTIVE SYSTEM. THE REDEMPTIVE TURNING POINT IN PHILOSOPHY AND THEOLOGY (COL. AMERICAN UNIVERSITY STUDIES, SERIA VII: THEOLOGY AND RELIGION, VOL. 312), PETER LANG PUBLISHING, INC., NEW YORK, 2011, 324 P., ISBN 978–1–4331–1357–4.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Cititorilor familiarizaţi sau care doresc să se familiarizeze cu gândirea plurivalentă unui autor neconvenţional, cum a fost cea a lui Franz Rosenzweig, asupra căreia există deja o impresionantă bibliografie de specia¬litate, vor avea surpriza să descopere inspi¬raţia kantiană a acestuia, însă a unui Kant genuin, nesecularizat, susţine autorul, spre deosebire de reluările sale ulterioare. În Prefaţa cărţii, Paul Mendes-Flohr afirmă că miezul proiectului lui Rosenzweig, în opinia lui Bontas, ar fi moştenirea „metafizicii noumenale” a lui Kant, care, în general, ar fi fost ignorată în studiile dedicate gândirii lui Rosenzweig. (cf. p. xii). Titlul cărţii – „Sistem subiectiv raţio¬nal” (rational subjective system)” este explicat în primele rânduri ale Introducerii, prin asuma¬rea operei majore a lui Rosenzweig – Steaua izbăvirii (Der Stern der Erlösung, 1921) – ca pe un sistem filosofic în care noţiunea cheie este cea de „Sine metatetic” (cf. Steaua), valorizând astfel sarcina sistematică subiec¬tivă, nu doar pe cea obiectivă, a filosofiei. Autorul consideră că Rosenzweig reia dis¬tincţia metafizică kantiană dintre condiţiile pur logice şi cele temporale (epistemologice) ale cunoaşterii teoretice, pe baza căreia cri¬tică premisele teologice şi filosofice pe care se bazează poziţiile exclusiv epistemo¬logice ale tradiţiei filosofice idealiste („de la Ionia la Jena, şi după”, cf. Rosenzweig).  
         
     
         
         
      Back to previous page