The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2010  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: PAUL EVDOKIMOV - AN ORTHODOX VIEW OF MORAL THEOLOGY. GOD IN HUMAN LIFE [COL. HERITAGE - ORTHODOXY], ÉDITIONS DU CERF, PARIS 2009, P. 193 / PAUL EVDOKIMOV, UNE VISION ORTHODOXE DE LA THÉOLOGIE MORALE. DIEU DANS LA VIE DES HOMMES [COL PATRIMOINES – ORTHODOXIE], LES ÉDITIONS DU CERF, PARIS 2009, 193 P.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Autorul nu mai necesită prezentări. De aceea, o nouă carte sub semnătura sa, la patru decenii de la moartea sa (1970), nu poate decât să incite curiozitatea cititorului. În prefaţa semnată de Michel Evdokimov aflăm că lucrarea de faţă reprezintă rodul mai multor ani de activitate didactică a lui Paul Evdokimov, de predare a teologiei morale la Institutul Saint Serge din Paris, între anii 1950 şi 1970. Precizare importantă în evaluarea conţinutului său, care am putea spune că are mai degrabă o valoare programatică, în contextul demersurilor de reînnoire a discursului teologic ortodox, început în deceniul trei al secolului trecut, în special de către teologi ai diasporei ruseşti. Astfel că titlurile celor 16 capitole care alcătuiesc cartea, în mod sigur surprind teologul obişnuit cu sistematizarea clasică, occidentală, a domeniilor teologice şi, în particular, a tratului de teologie morală fundamentală, în care am fi înclinaţi şi noi să o catalogăm.  
         
     
         
         
      Back to previous page