The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: MIHAI SĂSĂUJAN, „RELIGIOUS POLICY OF THE COURT OF VIENNA IN TRANSYLVANIA (1740 - 1761)”, CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2002, 260 P.

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea reprezintă versiunea românească a tezei de doctorat prezentată de autor la Universitatea din Viena, în coordonarea profe-sorului Ernst Ch. Suttner. Această precizare ni se pare importantă, în înţelegerea unor detalii de construcţie a lucrării, a bibliografiei cam unilaterale puse în mişcare de autor, precum şi remarcabila abundenţă a izvoarelor arhivistice vieneze, dar şi neglijarea altor surse documentare care s-ar fi cuvenit a fi valorificate. Adresându-se aproape exclusiv mediului academic vienez, autorul – fără prea multe exerciţii istoriografice anterioare – se limitează să îşi onoreze obligaţia didactică şi ştiinţifică cu cât mai multă seriozitate, dar nu ţine aproape de loc cont de istoriografia din ţară, decât de câţiva autori consacraţi de trecerea vremii (Bunea, Dragomir, Iorga, Lupaş, Meteş, Păcurariu, Prodan ş.a.), dar depăşiţi de cercetarea ştiinţifică ce totuşi a progresat mult după aceştia. Oricum, bibliografia utilizată este copios dominată de contribuţiile istoriografiei austriece şi central-europene, ceea ce în sine nu este un lucru rău, dar nu o credem determinantă pentru tema abordată.  
         
     
         
         
      Back to previous page