The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: CHURCH`S SOCIAL THOUGHT, IOAN I. ICĂ JR., MARANI GERMANO (EDS.), DEISIS, SIBIU, 2002, 616 PAGES...

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Selecţia de texte oferită în acest volum exprimă preocupările faţă de mărturia pe care Biserica trebuie să o exprime în lumea de astăzi, în care presiunea istoriei nu mai poate fi ignorată la nici un nivel al vieţii sociale, cu o dinamică ce nu mai permite izolarea, obligând creştinii să trăiască într-o lume în care valorile lor sunt, în cel mai bun caz, lăsate de-o parte. Valorile în general au fost abandonate, pentru marea parte a "spaţiului cultural european" singurul reper fiind autoafirmarea individului, identi-ficată cel mai adesea cu o morală hedonistă. De aceea cartea prezentată este foarte utilă, aş spune chiar necesară, celui interesat de aceste probleme, constituind o solidă bază de reflecţie, care oferă poziţiile oficiale ale Bisericilor (secţiunea a doua cuprinde enciclica Centesimus annus şi Fun-damentele concepţiei sociale a Bisericii Ruse) şi reflecţiile unor personalităţi, grupate în nouă secţiuni, la care se adaugă un cuvânt introductiv din partea fiecărui coordonator.  
         
     
         
         
      Back to previous page