The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: PAPP IMRE, NAGY KÁROLY AND HIS PERIOD, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, P. 197 / PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ÉS KORA, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, 197 P. .

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Cum cercetările de istorie univer-sală sunt, spre sfârşitul secolului al XX-lea, în spaţiul istoriografiei central–euro-pene tot mai rare, o apariţie editorială din acest domeniu este mai uşor de sesizat. Un asemenea caz este lucrarea profesorului Papp Imre, şeful catedrei de istorie universală de la Universitatea din Debrecen, care cu siguranţă că s-a ciocnit frecvent de absenţa unei istorio-grafii naţionale proprii care să vizeze problematica istoriei universale, altmin-teri predată la toate universităţile din acelaşi spaţiu geografic. Situaţia din Un-garia este identică cu cea din România, unde scrisul istoric parcă ar fi abando-nat complet istoria universală.  
         
     
         
         
      Back to previous page