The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: BOTLIK JÓZSEF, UNDER THE TRIPLE CROSS. GREEK CATHOLICS IN TRANSCARPATHIA FROM THE UZHGOROD UNION STILL TODAY (1646-1997), BUDAPEST, 1997, P. 33 / BOTLIK JÓZSEF, HÁRMAS KERESZT ALATT. GÖRÖGKATOLIKUSOK KÁRPÁTALJÁN AZ UNGVÁRI UNIÓTÓL NAPJAINKIG (1646–1997), BUDAPEST, 1997, 335 P..

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Apărută graţie unui suport financiar asigurat de un impresionant număr de fundaţii, instituţii de stat şi bănci (nu mai puţin de şapte), cartea publicistului un-gur de origine ruteană Botlik József, cu titlul în traducere românească Sub cru-cea triplă. Greco-catolicii din Ucraina Subcarpatică de la Unirea de la Ujgorod până în zilele noastre (1646 – 1997), este o impresionantă lucrare de sinteză ce vizează istoria Bisericii catolice de rit oriental din spaţiul recent vizitat de Papa Ioan Paul al II-lea, ce ar trebui neapărat cunoscută în sfere mai largi din varii motive.  
         
     
         
         
      Back to previous page