The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: ANTAL LUKÁCS, FAGARAS COUNTRY IN THE MIDDLE AGES (XIII-XIV CENTURIES), ENCYCLOPEDIC PUBLISHING HOUSE, BUCHAREST, 1999, 218 P.

Authors:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Abstract:  Temă frecvent atinsă în istoriografia românească, mai ales în discuţiile despre geneza statului feudal românesc, Ţara Făgăraşului care probabil că l-a dat pe Negru Vodă, nu s-a bucurat niciodată de o monografie istorică mai amplă. Această lipsă, gravă şi sugestivă deopotrivă, a fost acum suplinită de excelenta teză de doctorat a lui Antal Lukács, publicată în prestigioasa Edituă Enciclopedică, cu prefaţa profesorului Şerban Papacostea.  
         
     
         
         
      Back to previous page