The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Issue no. 4 / 2007  
         
  Article:   BOOK PRESENTATION - MICHEL FÉDOU, THE PATH OF CHRIST. CHRISTOLOGY GENESIS IN ANCIENT RELIGIOUS CONTEXT OF THE SECOND CENTURY AND FOURTH CENTURY, CERF, PARIS 2006, COLL. FIDEI COGITATIO 253,553 P. / MICHEL FÉDOU, LA VOIE DU CHRIST. GENÈSES DE LA CHRISTOLOGIE DANS LE CONTEXTE RELIGIEUX DE L’ANTIQUITÉ DU IIE SIÈCLE AU DEBUT DU IVE SIÈCLE, CERF, PARIS 2006, COLL. COGITATIO FIDEI 253, 553 P..

Authors:  ALIN SEBASTIAN TAT.
 
       
         
  Abstract:   Specialitatea lui Michel Fédou este patrologia, însă în această lucrare el păşeşte cu un picior şi în zona dialogului interreligios. Gestul său e perfect licit atâta timp cât o face cu mijloacele academice ale cercetătorului antichităţii târzii, cu grija pentru detaliul istoric şi pentru contextualizarea ideilor teologice.
   Înţelegerea cristologiei ca discurs specific creştin în primele secole ale Bisericii emerge, în viziunea autorului, din cunoaşterea mai amplă a peisajului cultural al antichităţii târzii, în multiplele sale dimensiuni filosofice, religioase, de căutare spirituală. Lucrarea este structurată nespectaculos în funcţie de autori şi perioade, urmând cronologic dezvoltarea doctrinelor cristologice. Astfel, de la primele scrieri creştine, trecând prin apologii şi literatură omiletică sau monastică, dar şi poezie, acte martirice sau textele deja teologice ale unui Irineu de Lyon sau Tertulian, Clement din Alexandria sau Origen, autorul trece în revistă diferitele idei în materie de cristologie demne de reţinut din această perioadă. Alegerea fragmentelor citate este adesea inspirată, dar şi bine dozată în funcţie de scopul general al cărţii.
 
         
     
         
         
      Back to previous page